Links

Nedenfor finder du forskellige relevante links i forhold til energibesparelser i bygninger.

Bygningsreglement
Bygningsreglement

Energimærkning
Energimærkning af bygninger

Generelle informationssites om energieffektivisering af bygninger
Energistyrelsen: SparEnergi.dk
Bolius
Byg-Erfa
Molio
Center for Bygningsbevaring
Energitjenesten
Renover Prisen

Bæredygtighed
Den frivillige bæredygtighedsklasse
Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet
Beskrivelser på byggeri, hvor der er gjort en indsats for bæredygtighed
Rådet for Grøn Omstilling

Energirenovering
Zerobolig-projektet i Sønderborg Kommune

Kvalitetssikringsordninger
Vent-ordningen (kvalitetssikringsordning for ventilationsanlæg)
Varmepumpeordningen
KSO-ordningen (Kvalitetssikringsordningen for biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg)
Fjernvarmebranchens Serviceordning

Isolering/efterisolering
VarmeIsoleringsForeningen, VIF, Produktoversigt
Energitjenesten - temasider
Bolius - temaside

Energirigtige vinduer
Energimærkning af vinduer
Bolius - temasider
Center for Bygningsbevaring - temasider 

Solvarme og solceller
Energitjenesten - temasider om solceller

Varmepumper og jordvarme
Energitjenesten - temasider om varmepumper

Brancherelevante links
Dansk Byggeri
TEKNIQ
SMV Danmark

Brancheforeningen for Bygningsautomation
Vinduesindustrien
Glasindustrien
VarmeIsoleringsForeningen, VIF

Uddannelses- og forskningsinstitutioner
Statens Byggeforskningsinstitut
DTU Byg
Institut for Byggeri og Anlæg, AAU
Das Passivhaus Institut - Tyskland

Ministerier og styrelser
Energistyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Transport- og Boligministeriet