Nyheder

 

 • Kom til webinar om klimaaftryk fra byudvikling


  Hvilke typer af boligområder udleder mest CO2, og hvordan får vi det mindsket? Det holder Videncenter om Energibesparelser i Bygninger webinar om den 21. juni kl. 14.00-15.00

 • Ny tarifering for afregning af solcellestrøm


  Alle elkunder i Danmark betaler tariffer for levering af strøm, men solcelleejere har hidtil være delvist undtaget for dette via den såkaldte nettoafregningsordning. Nu ændrer Energinet denne tarifmodel fra nettoafregning til øjeblikstarifering gældende fra den 1. januar 2024. Denne ændring betyder, at husejere med solcelleanlæg skal betale for den strøm, som de modtager fra nettet – uden at kunne fratrække den mængde solcellestrøm, som de leverer til nettet inden for en time. Det gør, at rentabiliteten for et solcelleanlæg nu er afhængig af, at husejeren så vidt muligt selv benytter sin egen producerede strøm (det kan gøres ved opladning af elbil, husstandsbatteri og lignende).

 • Hjælp "de helt grønne husejere" med energirenovering


  Energistyrelsen har lanceret en kampagne, som skal hjælpe "de helt grønne husejere" til at tænke energien med, når de skal renovere deres bolig. Eksisterende husejere motiveres typisk til energiforbedring via stigninger i energipriser og inflation, mens nye og kommende husejere ikke (nødvendigvis) har den samme opmærksomhed og erfaring. Derfor er de nye husejere i fokus for kampagnen, og du kan hjælpe dem ved at dele kampagnen og udbrede de gode råd. Hold øje med kampagnen på SparEnergi.dk og sociale medier.

 • Husk at indregulere – også når du installerer varmepumper


  Hovedparten af alle varmepumpeinstallationer er af god kvalitet på trods af nogle dårlige sager beskrevet i pressen tidligere på året. Men det er vigtigt at få varmepumpen indreguleret ordentligt. Det oplyser Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

 • Nye krav til energirenovering kan være under opsejling


  Der forhandles i øjeblikket om et nyt bygningsdirektiv i EU. Det endelige indhold kendes endnu ikke, men det forventes, at det bl.a. vil medføre nye krav i hele EU om energirenovering af eksisterende bygninger.

 • Få et indblik i VEB's arbejde i 2022


  Der har i mange år ikke været større fokus på at spare på energien end i 2022. Det mærker vi selvfølgelig i Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, hvor vi har haft travlt med at understøtte både udførende og rådgiverne med opdateret viden til brug for deres arbejde med at hjælpe bolig- og bygningsejere med at reducere energiforbruget og varme- og elregningen. Læs mere om det i vores årsrapport, hvor vi præsenterer en række af de aktiviteter, værktøjer og nye løsninger, som vi har lanceret i 2022.

 • Snart er det tid til Building Green Aarhus


  Under temaet "Urban transformation" sætter Building Green Aarhus fokus på, hvordan vi kan transformere vores byer til gavn for mennesker og planet. Du kan blandt andet blive klogere på, hvilke problemer naturen og klimaet er ramt af, og hvilken rolle byerne kan spille for at gøre en forskel. Det sker den 3. og 4. maj, og du kan finde Videncenter for Energibesparelser i Bygninger på stand 18 – vi glæder os til at tage en snak med dig!

 • Se webinar om energirenovering og bevaringsværdige bygninger


  Kan energirenovering og bevaringsværdige bygninger gå hånd i hånd? Det kiggede vi nærmere på til videncentrets webinar den 16. marts. Sammen med Kai Borggreen fra VEB fortalte Ole Michael Jensen og Jesper Ole Jensen fra BUILD om deres forskningsprojekt, der tager fat i nogle af de spørgsmål, der rejser sig om energioptimering af bevaringsværdige bygninger, og hvorfor disse bygninger ofte klarer sig energimæssigt bedre end forventet. Se eller gense det her.

 • Deltag i eventet Urban Solutions i København


  Den 22. maj afholder Ingeniøren eventet Urban Solutions om energirenovering af den almene boligsektor i København, der stiller skarpt på sektorens behov og branchens løsninger, så vi kommer i mål med energirenovering. Du kan blandt andet høre om de seneste teknologiske løsninger, se eksempler på succesfulde renoveringsprojekter, lære om den seneste lovgivning, der påvirker grøn energirenovering de kommende år og møde dit netværk af rådgivere, leverandører, boligselskaber og foreninger.

 • Ses vi på Byggerimessen i marts?


  Efter flere års pause samles byggebranchen igen til Byggerimessen, der denne gang har temaet "Nye tider, effektive løsninger". Du kan finde Videncenter for Energibesparelser i Bygninger på stand A-0110 areal 9, hvor vi glæder os til at tale med dig om, hvordan du kan bruge videncentres værktøjer og løsninger. For første gang uddeler Byggerimessen også prisen EFFEKTIVT BYGGERI. Det hele sker den 21.-24. marts i Fredericia.