Tjeklister til energirigtig bygningsdrift

Velkommen til tjeklister til god og energirigtig bygningsdrift fyldt med gode råd og vejledning. Tjeklisterne er oprindeligt udviklet til drift af bygninger til skoler, men det meste indhold er også relevant for andre typer af større ejendomme, herunder kontorejendomme og etageejendomme til beboelse.

Som ejendomsfunktionær, vicevært/pedel, bygningsansvarlig, servicetekniker e.l. kan du ved hjælp af tjeklisterne nedenfor og med få simple justeringer af eksisterende anlæg opnå lavere driftsudgifter og et bedre indeklima – og samtidig tjekke drift, automatik og vedligeholdelse. Print listerne samlet eller hver for sig, eller læs dem på skærmen.

Alle anlæg er forskellige, og derfor kan der være punkter, som ikke optræder på tjeklisterne, men som alligevel bør kontrolleres på det givne anlæg. Alle tjekpunkterne kan udføres af driftsansvarlige teknikere, men for at udbedre visse fejl på anlæggene vil det være nødvendigt at kontakte en håndværker.

  • Hvad er fordelene ved bedre drift?

  • Varmeforbrug

  • Kedler og units

  • Radiatorer

  • Varmtvandsbeholderen

  • Cirkulation af brugsvand

  • Cirkulationspumper

  • Afkøling og varmetab

  • Teknisk isolering

Print hele guiden