Energigranskning: Til at fastholde energioptimering gennem hele byggeprojektet

Hvordan kan processerne i et bygge- eller renoveringsprojekt tilrettelægges, så energioptimering lykkes ? Brug metoden: energigranskning.

Energigranskning: Til at fastholde energioptimering gennem hele byggeprojektet

Nedenstående cases, vejledning, tjekliste og pjece handler om ledelse af den energioptimerede byggeproces og energigranskning; om hvordan et bygge- eller renoveringsprojekts processer kan tilrettelægges, for at energioptimering lykkes og betaler sig. Den er målrettet bygherrer og bygherrens rådgivere.

Cases: Tre cases, hvor det med energigranskning er lykkes at opnå store energibesparelser.

Vejledningen: En overordnet beskrivelse af relevante indsatsområder for byggeriets forskellige faser, med en rammebeskrivelse for de aktiviteter og bidrag, som projektets energikoordinator leverer af værdi for processen.

Tjeklisten: En liste over almindelige problemstillinger vedr. aktiviteter i byggeriets gængse faser, som rådgivere og udførende skal adressere, og hvor der typisk skal lægges en særlig indsats for at energioptimere. Tjeklisten er udformet som et excel-ark, så det kan udfyldes og bruges som et værktøj i konkrete projekter.

Hent hurtigt læst pjece om ledelse af den energioptimerede byggeproces.

Værktøjerne kan anvendes til energioptimering af såvel nybyggeri som ved tilbygning og renovering af boliger, boligbebyggelser, kontorbyggerier og institutioner, som bibeholder deres funktion efter renovering.