Ventilations- og klimaanlæg bør efterses regelmæssigt

Et energisyn af ventilations- og klimaanlæg kan give store besparelser og et bedre indeklima.

Det har siden 1. januar 2016 ikke længere været lovpligtigt for ejere af store ventilationsanlæg at få efterset deres anlæg.
 
Uanset ændringen anbefaler Videncenter for energibesparelser i bygninger fortsat bygningsejerne at få deres ventilationsanlæg  efterset regelmæssigt. Rigtig mange ventilations- og klimaanlæg kører ikke optimalt og  bruger dermed for meget el og varme. Anlæg, der efterses jævnligt, har  derimod en  energieffektiv og økonomisk drift – og der opnås et bedre indeklima i bygningerne.

Læs om effektiv drift af ventilationsanlæg på Sparenergi.dk.