Kvalitetskontrol af isolering skal udbredes

Kvaliteten af teknisk isolering tjekkes ved stikprøvekontroller.

Rådet for Oplysnings- og Kontrolordning under Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (DIB) laver regelmæssige stikprøver af teknisk isoleringsarbejde for at sikre, at isoleringsarbejde nu også overholder den gældende lovgivning på området.

Stikprøvekontrollen er obligatorisk for brancheforeningens egne medlemmer, men for også at udbrede kendskabet til ordningen blandt de øvrige aktører i byggebranchen, kører DIB til tider kampagner, hvor alle projekterende på tekniske isoleringsopgaver på mindst 50.000 kan få udført en gratis kontrol af deres isoleringsarbejde.

Læs mere på www.oktekniskisolering.dk eller kontakt sekretariatet for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering på telefon 3377 3322 eller amh@di.dk.