Tung ydervæg, udvendig efterisolering

Skal der bruges dampspærre? Nej

Traditionelle murede ydervægge uden organiske byggematerialer har ikke brug for en decideret dampspærre, da den eksisterende væg fungerer som et relativt damptæt lag i forhold til efterisoleringen. Det er vigtigt, at en ny facadebeklædning er diffusionsåben.

Fremgangsmåde og placering af dampspærren

Der skal sørges for at den nye facadebeklædning, inklusiv evt. vindspærre er mindst 10 gange mere diffusionsåben end bagmuren. Dette gøres ved at beregne konstruktionens Z-forhold (diffusionsmodstand).

Konstruktionens lufttæthed skal sikres for at undgå utilsigtet transport af varm fugtig luft ind i konstruktionen.

Læs mere:

Z-værdier for materialer

Sådan opnås korrekt materialevalg

Energiløsning: Udvendig efterisolering af tung ydervæg