Tung ydervæg, indvendig efterisolering

Skal der bruges dampspærre? Ja

Ved traditionel indvendig efterisolering skal der som udgangspunkt altid bruges dampspærre. Indvendig efterisolering kræver altid en sagkyndig vurdering, som ofte vil nødvendiggøre en numerisk simulering, inklusiv en vurdering af, om det overhovedet er en god ide. Det skal bl.a. vurderes, om facaden er tæt overfor slagregn, og om man bør bruge en såkaldt adaptiv membran i stedet for almindelig dampspærre.

Fremgangsmåde og placering af dampspærren

Den gamle overflade renses grundigt. Evt. damptætte lag på den indvendige overflade skal fjernes.

Hvis der er hulmursisoleret med mineraluld e.l., kan den nye dampspærre placeres mellem to lag varmeisolering på hver 50 mm. Ellers skal dampspærren placeres bag den nye indvendige beklædning.

Generelt ved indvendig efterisolering er det altid meget vigtigt, at samlinger med skillevægge, loft mm. udføres tæt.

Læs mere:

Dampspærrens placering

Sådan opnås korrekt materialevalg

Sådan laves tætte samlinger

Energiløsning: Indvendig efterisolering af tung ydervæg