Let ydervæg, udvendig efterisolering

Skal der bruges dampspærre? Ja

Lette ydervægge har næsten uden undtagelse altid brug for en dampspærre på den varme side af varmeisoleringen.

Fremgangsmåde og placering af dampspærren

Den gamle dampspærre vil ofte ikke være tæt nok i samlinger og gennemføringer. Ny dampspærre placeres på den varme side af isoleringen, gerne en tredjedel inde i konstruktionen. Den gamle dampspærre kan efterlades i konstruktionen.

Læs mere:

Dampspærrens placering

Sådan opnås korrekt materialevalg

Sådan laves tætte samlinger

Sådan gør du med en gammel dampspærre

Energiløsning: Udvendig efterisolering af let ydervæg