Let ydervæg, indvendig efterisolering

Skal der bruges dampspærre? Ja

Lette ydervægge har næsten uden undtagelse altid brug for en dampspærre på den varme side af varmeisoleringen.

Fremgangsmåde og placering af dampspærren

Den eksisterende indvendige vægbeklædning og eksisterende dampspærre skal fjernes, før der opsættes efterisolering.

Ny dampspærre placeres gerne en tredjedel inde i isoleringen.

Læs mere:

Dampspærrens placering

Sådan opnås korrekt materialevalg

Sådan laves tætte samlinger

Energiløsning: Indvendig efterisolering af let ydervæg