Efterisolering af rør

VVS'eren efterisolerer rør i huset, hvilket forbygger spild af varmen og i stedet leder den effektivt til husets radiatorer, hvor den gør bedst nytte.