Efterisolering af loft af et parcelhus

Se hvordan loftet i et hus fra 1970'erne efterisoleres ved blandt andet at udskifte dampspærre og tilpasse isoleringen.