Nøgletal for forbrug af varme, el og vand i etageboligejendomme

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udviklet et nøgletalskatalog, som kan hjælpe dig, der er bygningsejer eller driftsansvarlig for en eller flere etageboligejendomme. Det kan hjælpe med at få et overblik over, hvad det gennemsnitlige forbrug af varme, el og vand er i Danmark, og hvor jeres ejendom ligger i forhold til gennemsnittet.

Dette katalog giver nøgletal baseret på ca. 200 etageboligejendommes målte forbrug af varme, el og vand. Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af boligforeninger og -selskabers forbrugsdata.

Nøgletalskataloget opdateres årligt og suppleres med data, der er kommet ind i årets løb. Datagrundlaget vil dermed løbende blive forfinet og dække en fortsat større del af de danske etageboliger. Denne udgave af nøgletalskataloget er opdateret i december 2022.

Download nøgletalskatalog for energiforbrug for etageejendomme.

Hvem står bag?
BUILD og Teknologisk Institut har udviklet det bagvedliggende benchmarkingværktøj sammen med en følgegruppe bestående af DEAS, KAB, fsb, Himmerland Boligforening og Boligselskabet Sjælland.

Se også BUILD's benchmarkværktøj med statistik for etageboligejendomme.