Sådan efterisoleres etageadskillelser

Efterisolering af etageadskillelserne i ældre etageejendomme udføres typisk ved indblæsning af isolering i hulrummet i etageadskillelsen.

For at spare energi kan ejendommens etageadskillelse efterisolereres. Energiløsningen indeholder blandt andet:

  • Anbefalinger af isoleringstykkelse ved efterisolering af etageadskillelser
  • Anbefaling til, hvornår der skal benyttes andre løsninger
  • Eksempler på energibesparelser ved efterisolering af etageadskillelser
  • Tjeklister til udførelser af efterisolering af etageadskillelser
  • Udbedringsforslag til hvert af tjeklistens punkter  

Energiløsning: Efterisolering af hulrum i etageadskillelser - større ejendomme