Energiløsning til: Etageejendomme

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis de kun er isoleret med 30 mm isolering eller mindre. Det bør være til nedenstående minimumsanbefaling eller til et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Efterisolering til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre end 50 mm isolering, bør også den efterisoleres, svarende til nedenstående minimumsanbefaling eller til et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Isolering svarende til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Anbefaling til isoleringstykkelse efter efterisolering

  • Minimum: 45 mm isolering • Lavenergi: 55 mm isolering

Fordele

  • Efterisolering resulterer i mindre varmetab fra rør og ventiler
  • Lavere CO2-udledning

Energibesparelse

Centralvarme - kælder

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering
Ny samlet isoleringstykkelse
Op til 45 mm isolering Op til 55 mm isolering
Energibesparelse i kWh/m pr. år
35 mm rør med 0 mm isolering
35 mm rør med 20 mm isolering
35 mm rør med 30 mm isolering
217
18
8
220
21
11
48 mm rør med 0 mm isolering
48 mm rør med 20 mm isolering
48 mm rør med 30 mm isolering
290
23
10
293
27
14
60 mm rør med 0 mm isolering
60 mm rør med 20 mm isolering
60 mm rør med 30 mm isolering
355
29
13
360
34
17
89 mm rør med 0 mm isolering
89 mm rør med 20 mm isolering
89 mm rør med 30 mm isolering
509
42
18
515
49
25


Halvdelen af varmetabet før efterisolering, vurderes at blive udnyttet til opvarmning af ejendommen og betragtes derfor ikke som tab. Den samme varmemængde skal derfor tilføres efter efterisolering. Dette kan begrænse den mulige besparelse, da temperaturen i det pågældende rum ikke må falde til en uønsket temperatur, fordi det kan give fugtproblemer. Der er forudsat en temperatur på det varme vand på 45 °C. Omgivelsestemperaturen er sat til 15 °C. Driftstiden er 6.000 timer pr. år.

Centralvarme - loft

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering
Ny samlet isoleringstykkelse
Op til 45 mm isolering Op til 55 mm isolering
Energibesparelse i kWh/m pr. år
35 mm rør med 0 mm isolering
35 mm rør med 20 mm isolering
35 mm rør med 30 mm isolering
307
23
10
311
28
14
48 mm rør med 0 mm isolering
48 mm rør med 20 mm isolering
48 mm rør med 30 mm isolering
409
32
13
415
38
19
60 mm rør med 0 mm isolering
60 mm rør med 20 mm isolering
60 mm rør med 30 mm isolering
501
39
17
508
46
23
89 mm rør med 0 mm isolering
89 mm rør med 20 mm isolering
89 mm rør med 30 mm isolering
715
57
25
725
67
34


Der er forudsat en temperatur på det varme vand på 45 °C. Omgivelsestemperaturen er sat til 4 °C. Driftstiden er 6.000 timer pr. år.

Varmt brugsvand – kælder

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering
Ny samlet isoleringstykkelse
Op til 45 mm isolering Op til 55 mm isolering
Energibesparelse i kWh/m pr. år
35 mm rør med 0 mm isolering
35 mm rør med 20 mm isolering
35 mm rør med 30 mm isolering
455
35
15
461
41
21
48 mm rør med 0 mm isolering
48 mm rør med 20 mm isolering
48 mm rør med 30 mm isolering
607
46
19
615
53
27
60 mm rør med 0 mm isolering
60 mm rør med 20 mm isolering
60 mm rør med 30 mm isolering
745
56
25
754
66
34
89 mm rør med 0 mm isolering
89 mm rør med 20 mm isolering
89 mm rør med 30 mm isolering
1065
81
35
1079
95
49


Halvdelen af varmetabet før efterisolering vurderes at blive udnyttet til opvarmning af ejendommen og betragtes derfor ikke som tab. Den samme varmemængde skal derfor tilføres efter efterisolering. Dette kan begrænse den mulige besparelse, da temperaturen i det pågældende rum ikke må falde til en uønsket temperatur, da det kan give fugtproblemer. Der er forudsat en temperatur på det varme vand på 55 °C. Omgivelsestemperaturen er sat til 15 °C. Driftstiden er 8.760 timer pr. år.

Varmt brugsvand – loft

Eksisterende forhold
Rørdimension og isolering
Ny samlet isoleringstykkelse
Op til 45 mm isolering Op til 55 mm isolering
Energibesparelse i kWh/m pr. år
35 mm rør med 0 mm isolering
35 mm rør med 20 mm isolering
35 mm rør med 30 mm isolering
596
44
19
604
52
27
48 mm rør med 0 mm isolering
48 mm rør med 20 mm isolering
48 mm rør med 30 mm isolering
793
58
25
803
68
35
60 mm rør med 0 mm isolering
60 mm rør med 20 mm isolering
60 mm rør med 30 mm isolering
971
72
32
982
83
43
89 mm rør med 0 mm isolering
89 mm rør med 20 mm isolering
89 mm rør med 30 mm isolering
1.382
103
44
1.400
121
61

Der er forudsat en temperatur på det varme vand på 55 °C. Omgivelsestemperaturen er sat til 4 °C. Driftstiden er 8.760 timer pr. år.

Eksempel på energibesparelse

Forudsætninger I en ejendom på 4.300 m2 foretages efterisolering af hovedledningerne til cirkulation af centralvarme (frem og retur). Rørene har en gennemsnitlig yderdiameter på 60 mm og er isoleret med 20 mm lamelmåtter. Der er 100 m fremløbsledning og 100 m returledning. Hovedledningerne efterisoleres til 55 mm. Ejendommen opvarmes med naturgas.
Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m3.
Gaskedlen er ny og kondenserende.
Årlig energibesparelse kWh
Besparelse i kWh 200 m rør x 34 kWh/m = 6.800 kWh
Årlig energibesparelse
Besparelse omregnet til m3 6.800 kWh/11 kWh/m3 = 618 m3
Besparelse i kr. 618 m3 x 13,80 kr./m3 = 8.531 kr.
Årlig CO2-besparelse
Besparelse i kg 6.800 kWh x 0,205 kg/kWh = 1.394 kg
Besparelse i tons = 1,4 tons

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer:

  • Naturgas: 0,205 kg CO2 pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO2 pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO2 pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO2 pr. kWh

Varmeproduktion ved forskellige brændsler:

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m3 naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler) 

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Udførelse

Dimensionering
Ifølge Bygningsreglementet skal installationer udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. De skal isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer.

Montage
Rørføringerne skal muligvis flyttes lidt for at give plads til efterisoleringen.

Rørføringer i etageejendomme er som oftest isoleret med lamelmåtter afsluttet med pap og lærred (kløtzellærred). Rørisoleringen efterses, og evt. manglende eller beskadiget isolering udbedres.

Rørføringerne efterisoleres med lamelmåtter afsluttet med pap og lærred. De nye lamelmåtter skal ligge så tæt som muligt mod den eksisterende isolering, pap og lærred.

Alternativt kan rørføringerne efterisoleres med rørskåle. De nye rørskåle skal ligge tæt mod den

eksisterende isolering. Det vil sige, at det indvendige mål på de nye rørskåle skal svare til det udvendige mål på den eksisterende isolering.

De nye rørskåle placeres uden på den eksisterende isolering. Rørskålene stødes tæt sammen. Alle samlinger lukkes, så de er tætte.

Rørskålene skal være forsvarligt fastholdt. Det kan fx gøres med galvaniseret jerntråd eller med kobbertråd, som bindes rundt om rørskålene. Rørskålene kan stå uden beklædning eller afsluttes med en plast- eller metalkappe.

Hvis det ikke er muligt at flytte rørene, må man efterisolere en del af røroverfladen med den ønskede isoleringstykkelse, mens resten må isoleres med en mindre isoleringstykkelse.

Eftersyn
Der er ikke behov for regelmæssig eftersyn af rørisolering.

Undersøg Spørgsmål Løsning
Pladsforhold Er der plads til efterisoleringen uden at flytte rørene? Hvis nej: se 1
Eksisterende rørisolering Er den eksisterende rørisolering i rimelig god tilstand? Hvis nej: se 2

1. Pladsforhold
Hvis det er muligt, flyttes rørene lidt for at give plads til efterisoleringen. Rørene kan evt. isoleres sammen, hvis de ligger tæt.

2. Eksisterende rørisolering
Manglende eller beskadiget isolering udbedres, inden rørene isoleres yderligere.

Hvilke krav stiller bygningsreglementet?

Installationer skal isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer.

Yderligere information 

Dansk Standard:
DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. VEB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet.