Sådan renoveres og udskiftes varmecentraler i etageejendomme

Varmeregningen kan nedbringes i etageejendomme ved at renovere eller udskifte varmecentralen, uanset hvad der fyres med.

Nedenfor finder du en række energiløsninger, der giver svar på, hvordan du energieffektiviserer varmecentraler i etageejendomme og andre større bygninger - både ved udskiftning og renovering af hele anlæg eller komponenter.

Guide til renovering af varmecentraler
Der kan spares penge og varme ved at renovere varmecentralen i en etageejendom. Denne guide går i dybden en række emner, og supplerer dermed de forskellige energiløsninger om varmecentraler.

I guiden finder du blandt andet anbefalinger vedrørende:

 • Hvornår det er relevant at renovere varmecentralen
 • Indregulering af varmeanlæg
 • Styring og regulering af vejrkompenseringsanlæg
 • Varmecentralens pumper
 • Varmtvandsproduktion

Guide: Renovering af varmecentraler 

Renovering af gasfyret varmecentral
Der kan spares en hel del på energiregningen ved at udskifte en ældre gaskedel til en ny moderne og kondenserende.

I denne energiløsning finder du blandt andet

 • Anbefalinger til valg af kedel
 • Eksempler på energibesparelse ved udskiftning af gaskedel
 • Tjeklister til installation af ny gaskedel
 • Beskrivelse af installation af ny gaskedel

Energiløsning: Renovering af naturgasfyret varmecentral

Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral
Der kan spares på varmen ved at udskifte en ældre fjernvarmecentral til en nyere - og samtidig evt. også gå over til direkte anlæg, hvis muligt. Energiløsningen nedenfor dækker blandt andet:

 • Anbefalinger til ny fjernvarmecentral
 • Eksempler på energibesparelse ved udskiftning
 • Tjeklister til installation af ny fjernvarmecentral
 • Beskrivelse af installation af ny fjernvarmecentral

Energiløsning: Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral

Konvertering fra olie til fjernvarmeforsynet varmecentral
Der kan spares på varmen ved at skifte fra olie til fjernvarme i etageboliger. Energiløsningen nedenfor dækker blandt andet:

 • Overblik over krav til den eksisterende varmeinstallationen for at muliggøre konvertering 
 • Eksempler på energibesparelse ved konvertering til fjernvarme
 • Tjekliste til installation af fjernvarme 
 • Beskrivelse af installation og vedligeholdelse af varmecentralen

Energiløsning: Konvertering af oliefyret varmecentral til fjernvarme

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand
Efterisolering af rør til radiatorer, konvektorer, gulvvarme og varmtvandsbeholder hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Er rørene isoleret med 30 mm eller mindre, bør de efterisoleres, ligesom varmtvandsbeholdere med mindre end 50 mm isolering bør det. Energiløsningen nedenfor indeholder blandt andet:

 • Anbefalinger til efterisolering af rør
 • Eksempler på energibesparelse ved efterisolering af rør og varmeanlæg
 • Beskrivelse af processen ved efterisolering af rør
 • Tjekliste til efterisolering af rør

Energiløsning: Isolering af rørinstallationer

Automatik i varmecentraler
Det anbefales at installere automatik i varmecentraler - det vil sige tilføre reguleringsventiler og styringsenheder. Herved kan den ønskede komfort opnås, og energiforbruget minimeres. Automatikken omfatter reguleringsventiler og styringsenheder. Energiløsningen nedenfor dækker blandt andet:

 • Anbefalinger til automatik
 • Eksempler på energibesparelse ved automatik
 • Tjeklister til installation af automatik
 • Beskrivelse af installation af automatik

Energiløsning: Automatik i varmecentraler

Udskiftning af varmtvandsbeholder
En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret beholder i etageejendommen. Herved opnås bedre udnyttelse af varme, bedre afkøling ved fjernvarme og bedre sikring mod bakterier. 

Energiløsningen nedenfor dækker blandt andet:

 • Anbefalinger til varmtvandsbeholder
 • Eksempler på energibesparelse ved varmtvandsbeholder
 • Tjeklister til installation af varmtvandsbeholder
 • Beskrivelse af installation af varmtvandsbeholder

Energiløsning: Udskiftning af varmtvandsbeholder

Solvarme
Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger, især hvor der er et stort varmtvandsforbrug om sommeren og gode placeringsmuligheder for solfangere og varmelager.

Energiløsningen dækker blandt andet:

 • Anbefalinger til størrelsen på solvarmeanlæg
 • Oversigt over energibesparelser ved brug af solvarme
 • Tjeklister til installation af solvarmeanlæg med udbedringsforslag til hvert punkt 

Energiløsning: Solvarmeanlæg til store bygninger

Notat: Solvarmeanlæg til store bygninger

Cirkulationspumper
I mange ejendomme cirkuleres varmen stadig med en cirkulationspumpe af en ældre type, der typisk er manuelt trinregulerbar i trin. I langt de fleste tilfælde kan der spares meget energi ved at udskifte til en A-mærket pumpe.

Energiløsningen beskriver, hvordan du udskifter en cirkulationspumpe eller optimerer en eksisterende og dækker blandt andet:

 • Eksempler på energibesparelse ved brug af cirkulationspumper
 • Beskrivelse af installationsproces for cirkulationspumper
 • Tjekliste til installation og vedligeholdelse af cirkulationspumpe med udbedringsforslag til hvert punkt

Energiløsning: Udskiftning af større cirkulationspumper