Funktionsafprøvning – overblik etage

Med funktionsafprøvning af varmeanlæg er det bygherren, der fra start stiller kravene til, hvordan anlægget skal testes, og hvordan dette skal dokumenteres. Der stilles der altså ikke nye krav til installationerne, men der sker en præcisering af, hvordan kravene kontrolleres.

Her er overblik over de forskellige vejledninger til funktionsafprøvning af tekniske anlæg i etageejendomme. Du finder også understøttende excelark til funktionsafprøvning af fjernvarmeanlæg og naturgasanlæg samt en infomationspjece om funktionsafprøvning.

Læs informationspjecen om funktionsafprøvning af tekniske anlæg

Gå til funktionsafprøvning af fjernvarmenanlæg
Download tilhørende vekslerberegner (excel)

Gå til funktionsafprøvning af naturgasanlæg
Download tilhørende beregningsark til gaskedler (excel)

Gå til funktionsafprøvning af ventilationsanlæg

Download funktionsafprøvning af bygningsautomatik (pdf)

I vejledningerne får du beskrivelser af en række relevante funktionsafprøvninger, som fortæller, hvad det er relevant at måle på, når den afsluttende test af varmeanlægget skal gennemføres. Samtidig får du via testbeskrivelserne input til, hvilke krav du skal stille. Krav og kriterier for målinger er nemlig to sider af samme sag.

Vejledningerne indeholder både beskrivelser af test, målemetoder og tjeklister. Testene er målrettede eksisterende beboelsesejendomme. Hvis du skal bruge dem i andre sammenhæng, skal de evt. tilpasses.