Funktionsafprøvning af varmeanlæg

Med funktionsafprøvning af varmeanlæg er det bygherren, der fra start stiller kravene til, hvordan anlægget skal testes, og hvordan dette skal dokumenteres. Der stilles der altså ikke nye krav til installationerne, men der sker en præcisering af, hvordan kravene kontrolleres.

Funktionsafprøvninger er et godt værktøj til at sikre, at det færdige projekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvalitet. De forebygger mange af de problemer, som bygherrer typisk oplever med tekniske installationer, som ikke leverer den lovede ydelse.

Læs informationspjecen om funktionsafprøvning af tekniske anlæg

Download vejledning til funktionsafprøvning af fjernvarmeanlæg
Download tilhørende vekslerberegner (excel)

Download vejledning til funktionsafprøvning af naturgasanlæg
Download tilhørende beregningsark til gaskedler (excel)

Download vejledning til funktionsafprøvning af gashybridvarmeanlæg

Download vejledning til funktionsafprøvning af bygningsautomatik

I vejledningerne får du beskrivelser af en række relevante funktionsafprøvninger, som fortæller, hvad det er relevant at måle på, når den afsluttende test af varmeanlægget skal gennemføres. Samtidig får du via testbeskrivelserne input til, hvilke krav du skal stille. Krav og kriterier for målinger er nemlig to sider af samme sag.

Vejledningerne indeholder både beskrivelser af test, målemetoder og tjeklister. Testene er målrettede eksisterende beboelsesejendomme. Hvis du skal bruge dem i andre sammenhæng, skal de evt. tilpasses.