Funktionsafprøvning - alle vejledninger

Her finder du alle vejledninger om funktionsafprøvning af tekniske anlæg i større bygninger.

Funktionsafprøvninger er et godt værktøj til at sikre, at det færdige projekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvalitet. De forebygger mange af de problemer, som bygherrerne typisk kan opleve med tekniske installationer, som ikke leverer den lovede ydelse.

Generelt:

Læs informationspjecen om funktionsafprøvning af tekniske anlæg.

Varmeanlæg:

Download vejledning til funktionsafprøvning af fjernvarmeanlæg
Download tilhørende vekslerberegner (excel)

Download vejledning til funktionsafprøvning af naturgasanlæg
Download tilhørende beregningsark til gaskedler (excel)

Download funktionsafprøvning af varmeanlæg i enfamiliehuse - fjernvarme, luft-vandvarmepumpe og naturgaskedel

Download vejledning til funktionsafprøvning af gashybridvarmeanlæg (mindre etageejendomme og enfamiliehuse - ydelse op til 70 kW)

Ventilationsanlæg:

Download vejledning til funktionsafprøvninger af ventilationsanlæg

Belysningsanlæg: 

Download vejledning til funktionsafprøvning af belysningsanlæg

Bygningsautomatik:

Download vejledning til funktionsafprøvning af bygningsautomatik