Bliv inspireret til energirenovering med virkelige eksempler

Nedenstående cases fortæller om beslutningsprocesser og de energiløsninger, der er anvendt til at opgradere bygningerne energimæssigt.

 • Energirenovering af privatejet udlejningsejendom, 1881, Linnésgade

  Energirenovering af privatejet udlejningsejendom, 1881, Linnésgade

  En ældre bevaringsværdig ejendom i fem etager er blevet energirenoveret og ført op til nutid standard. Det opvarmede areal udgør 2.612 m2, og renoveringen har blandt andet omfattet:

  • Efterisolering af gavle
  • Isolering af etageadskillelse mod kælder og til loft
  • Ny tagbelægning
  • Udskiftning af vinduer uden forsatsrammer
  • Isolering af stigledninger til varme
  • Isolering af stigledninger til brugsvand
  • Isolering af loft over portgennemgang
 • Energirenovering af andelsboligforening, 1899, Peter Fabersgade

  Energirenovering af andelsboligforening, 1899, Peter Fabersgade

  En etageejendom på Peter Fabersgade i København fra 1899 har gennemgået en stor renovering, hvor det tidligere loft er lagt sammen med lejlighederne på 4. sal. Det har nu skabt 16 nye taglejligheder, som er energieffektiviseret. Den samlede renoveringen har blandt andet omfattet:

  • Ny tagbelægning
  • Ny tagisolering
  • Hævning af tagkonstruktion
  • Efterisolering af etageadskillelse 
  • Nye 2-lags energiruder i trappeopgange
 • Energirenovering af almennyttige etageboliger, 1944, Vivabolig Aalborg

  Energirenovering af almennyttige etageboliger, 1944, Vivabolig Aalborg

  Tre boligblokke på i alt 15.000 m2 i boligforening er blevet energirenoveret. Renoveringen har blandt andet omfattet:

  • Udskiftning af termoruder til energiruder
  • Efterisolering af vinduesbrystninger og vindueslysninger
  • Ny tagbelægning
  • Efterisolering af loft
  • Nyt mekanisk ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding
 • Energirenovering af almennyttige etageboliger, 1970, Korskærparken

  Energirenovering af almennyttige etageboliger, 1970, Korskærparken

  Et 10.116 m2 stort betonbyggeri har gennemgået en omfattende energirenovering. Renoveringen har blandt andet inkluderet:

  • Ny tagbelægning
  • Ny tagisolering
  • Nye 2-lags lavenergi vinduer
  • Tætning af bygningen
  • Nyt mekanisk ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding
  • Energieffektiv LED-belysning med optimeret styring
  • Renovering af vand- og varmeinstallationer
 • Energirenovering af almennyttige etageboliger, 1939-1941, Ringgården

  Energirenovering af almennyttige etageboliger, 1939-1941, Ringgården

  En gennemgribende renovering og ombygning har halveret det årlige energiforbrug i seks boligblokke i Århus. Samlet set er 9.825 m2 blevet renoveret, og renoveringen har blandt andet omfattet:

  • Ny udvendig facadeisolering
  • Ny indvendig facadeisolering
  • Nye 3-lags energivinduer
  • Efterisolering af gavle
  • Efterisolering af gulve mod kælder
  • Ny tagbelægning
  • Ny tagisolering
  • Nye mekaniske ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding
  • Solcelleanlæg
  • Solpaneler
 • Energirenovering af kontorejendom, 1938-1950, teglbygning - Gladsaxe Rådhus

  Energirenovering af kontorejendom, 1938-1950, teglbygning - Gladsaxe Rådhus

  Det 4.400 kvm store bevaringsværdige rådhus i Gladsaxe har været igennem en nænsom energirenovering. Kontorejendommen er bl.a. energirenoveret med:

  • Indvendig efterisolering af massive ydervægge
  • Ny mekanisk ventilation med varmegenvinding
  • Ny belysning med lysstyring
  • Nye lavenergivinduer med energimærke A
  • Udvendig automatisk solafskærmning
  • Udskiftning af varmeanlæg og radiatorer
 • Energirenovering af kontorbygning, 1938, betonbygning - Vester Voldgade

  Energirenovering af kontorbygning, 1938, betonbygning - Vester Voldgade

  En 7.000 kvm stor kontorejendom på Vester Voldgade i København har taget et spring på hele seks energimærker. Kontorejendommen er bl.a. energirenoveret med:

  • Udvendig facadeisolering
  • Lavenergivinduer med 3 lag glas
  • Ny mekanisk ventilation med effektiv varme­genvinding
  • Forvarmning og køling af ventilationsluft via jordbrønde
  • Solvarmeanlæg og udvendig automatisk solafskærmning
  • Energieffektiv LED-belysning med optimeret styring
 • Energirenovering af kontorbygning, 1919-1959, Betonsandwich med flere tilbygninger - Ellebjergvej

  Energirenovering af kontorbygning, 1919-1959, Betonsandwich med flere tilbygninger - Ellebjergvej

  En betonsandwichkonstruktion på 10.260 kvm på Ellebjergvej i København er blevet forvandlet fra en anonym og energiineffektiv kontorejendom til en højprofileret og energieffektiv udlejningsejendom. Kontorejendommen er bl.a. energirenoveret ved:

  • Udvendig facadeisolering
  • Lavenergivinduer med 3 lag glas
  • Mekanisk ventilation med varmegenvinding
  • Tætning af bygningen
  • Forvarmning og køling af ventilationsluft via jordbrønde
  • Solcelleanlæg
  • Udvendig automatisk solafskærmning
  • Energieffektiv belysning med lysstyring
  • Nyt CTS-anlæg
 • Energirenovering af murermestervilla, 1900-1940, enfamiliehus

  Energirenovering af murermestervilla, 1900-1940, enfamiliehus

  En murermestervilla i Virum fra 1927 har gennemgået en gennemgribende energirenovering. Renoveringen har bl.a. omfattet:

  • Indvendig og udvendig efterisolering
  • Nye yderdøre
  • Udskiftning af termoruder til energiruder
  • Ventilation med varmegenvinding
  • Udskiftning af gaskedel og radiatorventiler
  • Solvarmeanlæg og solceller
  • Efterisolering af rør og ventiler
 • Energirenovering af nyere muret byggeri, 1920-1960, mindre andelsejendom med 2 opgange

  Energirenovering af nyere muret byggeri, 1920-1960, mindre andelsejendom med 2 opgange

  En muret andelsejendom fra perioden 1920-1960 i Bagsværd er blevet energirenoveret. Den 856 m2 store etageejendom har bl.a. fået:

  • Ny tagbelægning
  • Nye ovenlysvinduer
  • Efterisolering af skråvægge
  • Nye vinduer og døre
  • Efterisolering af gavl
 • Energirenovering af industrialiseret byggeri, 1960-1980, fire etageejendomme

  Energirenovering af industrialiseret byggeri, 1960-1980, fire etageejendomme

  Fire ejendomme på hver tre etager i Mørkhøj nordvest for København har gennemgået en gennemgribende energirenovering. Ejendommene, der er opført i betonsandwichelementer i perioden 1969-1979, er bl.a. blevet energirenoveret ved:

  • Udvendig facadeisolering
  • Nyt tag
  • Nye vinduer og døre
  • Renovering af ventilationsanlæg