Ventilation skal der til

God ventilation er nødvendigt, når en bygning tætnes. Der skal luftes ud oftere – eller der kan installeres ventilationsanlæg med varmegenvinding eller hybridventilation.