Sådan udskiftes vinduer, ruder og døre

Energiforbedring eller udskiftning af vinduer, ruder og døre giver store energibesparelser. Find energiløsningerne her.

Energiløsningerne nedenfor beskriver, hvordan du gør, og hvad der kan spares. Du kan også se en film nedenfor om udskiftning af termoruder. 

Energiløsningerne indeholder blandt andet:

  • Anbefalinger til energiforbedring af ruder og yderdøre
  • Eksempler på besparelse ved energiforbedring af ruder og yderdøre
  • Tjeklister til energiforbedring af ruder og yderdøre med udbedringsforslag
  • Guider til udførelse af energiforbedring af forskellige ruder og yderdøre

Energiløsning: Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer

Energiløsning: Udskiftning af vinduer med ét lag glas

Energiløsning: Udskiftning af vinduer med termoruder

Energiløsning: Udskiftning af termoruder

Energiløsning: Energiforbedring af vinduer med koblede rammer

Energiløsning: Udskiftning af yderdøre