Tjekskemaer til en hurtig gennemgang af enfamiliehuse

Kvik-tjek-skemaer kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energiforbedring af konkrete enfamiliehuse.

Du får med tjeklisterne her en række tommelfingerregler til at finde ud af, om der bør efterisoleres, om vinduer og døre bør forbedres, eller installationerne bør udskiftes eller renoveres. Tjeklisterne er baseret på Bygningsreglementets anbefalinger til rentable energiforbedringer og anbefalingerne i energiløsningerne fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Det vil dog ofte være muligt at gennemføre forbedringerne på et mere ambitiøst niveau og derved opnå større energibesparelser.

Hvad skal tjekkes - tekniske installationer

Hvad skal tjekkes - isolering, vinduer, døre og gulve

Hvad skal tjekkes - indeklima

Hvad skal tjekkes - belysning mm.

Beregn husets energinøgletal 
Du kan her downloade et simpelt skema, der kan benyttes til at beregne energinøgletallene for enfamiliehuse

Beregn husets energinøgletal (PPT)