Kontorbygninger

Her kan du downloade energiløsninger til at reducere energiforbruget i kontorbygninger.

Belysning
Udskiftning af gamle belysningsanlæg i kontorbygninger til moderne teknologi kan give store energibesparelser, bedre belysning og mindre vedligehold. Download energiløsning og vejledning til funktionsafprøvning nedenfor.

Energiløsning om belysning i kontorbygninger

Vejledning til funktionsafprøvning af belysningsanlæg

Ventilation
Gamle og udtjente ventilationsanlæg er ofte dyre i drift. Der er typisk både høje energiudgifter og store omkostninger forbundet med at vedligeholde og driftssikre et udtjent anlæg. Der kan altså være mange gode grunde til at investere i et nyt ventilationsanlæg

Energiløsning om mekanisk ventilation

Guide om indeklima og komfort