Efterisolering af facader – store bygninger

Energirenovering af murede ydervægge giver store energibesparelser i etagebyggeri. Find energiløsningerne til arbejdet her.

Efterisolering af facader – store bygninger

Se besparelsespotentialet for efterisolering af storebygningers facade, og hvordan arbejdet udføres korrekt, i energiløsningerne her:

Energiløsning: Hulmursisolering

Energiløsning: Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Energiløsning: Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Energiløsning: Murede ydervægge - udvendig efterisolering afsluttet med formur

Energiløsning: Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer - større ejendomme

Energiløsning: Indvendig efterisolering af massive murede vægge

I mange ældre etageejendomme er der gode muligheder for energibesparelser og et bedre indeklima ved udvendig efterisolering. De er nemlig ofte opført uden særlige hensyn til varmetab gennem ydervæggene.

Ydervæggene kan være udført med betonsandwichelementer, letbeton eller mursten og findes typisk på bygninger, der er opført før, der var et bygningsreglement med krav til varmeisolering. For etageejendomme opført fra 1850 til 1920 (og også enfamiliehuse bygget op til 1960) er ydervæggene massive. Disse bygninger har ofte så stor arkitektonisk værdi, at udvendig efterisolering ikke kan komme på tale, måske lige med undtagelse af gavle eller fritlagte facader mod baggård. For den øvrige del af facaden kan indvendig efterisolering være en mulighed.

Bygninger fra perioden 1850 til 1970 repræsenterer en betydende del af den danske kulturarv, og derfor er det vigtigt med efterisoleringsløsninger, der ikke ændrer væsentlig ved en muret bygnings fremtræden og arkitektoniske værdi. Energiløsningen om udvendig efterisolering af murede ydervægge kan anvendes på alle murede flader som alternativ til udvendig isolering med puds eller beklædning. Etagebyggeri opført fra omkring 1940 til 1970 er kendetegnet ved hule mure, og dermed er der et stort potentiale for energibesparelser. Isolering af hulmure i etagebyggeri udføres, når bygningens udseende skal fastholdes.