Funktionsafprøvning af varmeanlæg

Med funktionsafprøvning af varmeanlæg er det bygherren, der fra start stiller kravene til, hvordan anlægget skal testes, og hvordan dette skal dokumenteres. Der stilles der altså ikke nye krav til installationerne, men der sker en præcisering af, hvordan kravene kontrolleres.

Funktionsafprøvninger er et godt værktøj til at sikre, at det færdige projekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvalitet. De er en nødvendig del af en samlet performancetest og forebygger mange af de problemer, som bygherrerne typisk kan opleve med tekniske installationer, som ikke leverer den lovede ydelse. Beboerne vil ikke opleve gener, og desuden vil bygherren overtage en bygning, hvor de driftsansvarlige kan koncentrere sig om at drifte bygningen fra dag 1 og kan undgå at bruge tid på at at udbedre fejl og mangler på varmeanlægget.

Læs informationspjecen om funktionsafprøvning af tekniske anlæg.

Download vejledning til funktionsafprøvning af fjernvarmeanlæg.
Download tilhørende vekslerberegner (excel).

Download vejledning til funktionsafprøvning af naturgasanlæg.
Download tilhørende beregningsark til gaskedler (excel).

Download vejledning til funktionsafprøvning af gashybridvarmeanlæg.

I vejledningerne får du beskrivelser af en række relevante funktionsafprøvninger, som fortæller, hvad det er relevant at måle på, når den afsluttende test af varmeanlægget skal gennemføres. Samtidig får du via testbeskrivelserne input til, hvilke krav du skal stille. Krav og kriterier for målinger er nemlig to sider af samme sag.

Vejledningerne indeholder både beskrivelser af test, målemetoder og tjeklister. Testene er målrettede eksisterende beboelsesejendomme. Hvis du skal bruge dem i andre sammenhæng, skal de evt. tilpasses.

For fjernvarme:

1. Kontrol af indregulering af varmeanlæg
2. Kontrol af bygningsautomatik
3. Kontrol af fjernvarmevekslere
4. Kontrol af kontraventil i blandekreds ved direkte fjernvarmesystem

For naturgas:

1. Kontrol af indregulering af varmeanlæg
2. Kontrol af bygningsautomatik
3. Kontrol af virkningsgrad for naturgaskedel med ydelse mindre end 400 kW
4. Kontrol af virkningsgrad for kondenserende naturgaskedel med ydelse større end 400 kW
5. Kontrol af virkningsgrad for ikke-kondenserende naturgaskedel med ydelse større end 400 kW
6. Kontrol af ydelse for naturgaskedel
7. Kontrol af styring og regulering for naturgaskedler
i kaskadeinstallationer