Sådan efterisoleres gulv, kælder og fundament

Efterisolering af sokkel/fundament, kælder og gulv giver energibesparelser og et bedre indeklima med mindre fodkulde. Vær dog opmærksom på mulige fugtproblemer.

Særligt efterisolering af indervæg og gulv over krybekælder kan være følsomt i forhold til fugt - det kan du læse mere om i energiløsningerne. Se også besparelsespotentialet, og hvordan arbejdet udføres korrekt.

Energiløsningerne indeholder blandt andet:

  • Anbefaling af isoleringstykkelse til sokkel, kældergulv, kældervæg og gulv
  • Eksempler på energibesparelse ved efterisolering af sokkel, kældergulv, kældervæg og gulv
  • Tjekliste til udførelse efterisolering af sokkel, kældergulv, kældervæg og gulv med udbedringsforslag
  • Konstruktionstegninger af efterisolering af sokkel, kældergulv, kældervæg og gulv
     

Energiløsning: Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk

Energiløsning: Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk

Energiløsning: Efterisolering af gulv over uopvarmet kælder

Energiløsning: Indvendig efterisolering af kældervæg

Energiløsning: Udvendig efterisolering af kældervæg

Energiløsning: Efterisolering af kældergulv

Energiløsning: Efterisolering af sokkel