Sådan efterisoleres tunge ydervægge

Tunge ydervægge kan efterisoleres udvendigt eller indvendigt. Energiløsningerne beskriver, hvordan det gøres.

Energiløsningerne indeholder blandt andet:

  • Anbefalede isoleringstykkelser
  • Beskrivelse af fordele ved efterisolering tung ydervæg eller udvendig efterisolering afsluttet med flytning af formur
  • Eksempler på energibesparelse ved efterisolering af tung ydervæg eller udvendig efterisolering afsluttet med flytning af formur
  • Tjekliste med udbedringsforslag til isolering af tung ydervæg eller udvendig efterisolering afsluttet med flytning af formur

Energiløsning: Udvendig efterisolering af tung ydervæg

Energiløsning: Indvendig efterisolering af tung ydervæg

Energiløsning: Murede ydervægge - efterisolering afsluttet med flytning af formur

Hulmursisolering er som regel en meget rentabel investering. Energiløsningerne beskriver, hvordan hulmursisolering udføres, og hvad der kan spares:

Løsningerne indeholder blandt andet:

  • Anbefaling af isoleringstykkelse til hulmur
  • Eksempel på energibesparelse ved isolering af hulmur
  • Tjekliste til udførelse hulmursisolering med udbedringsforslag

Energiløsning: Hulmursisolering

Her finder du hjælp til at projektere indvendig efterisolering:

Notat om indvendig efterisolering: Sådan dimensioneres løsninger, som giver holdbare konstruktioner pdf