Bygningspuljen

Her får du information om bygningspuljen målrettet håndværkere, der vil udføre tilskudsberettiget arbejde for boligejere. Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.

Som et led i Energiaftalen 2018 er der oprettet en tilskudspulje til energiforbedringer i danske boliger. Tilskudsordningen er rettet mod boligejere af helårsboliger, både huse og etageejendomme.

Der gives overordnet set tilskud til tre ting:

 1. Isolering af klimaskærm
 2. Skift af varmekilde
 3. Optimering af boligens drift

Bygningspuljen startede i efteråret 2020 og fortsætter til og med 2026.

Hvem kan opnå tilskud?
Boligejere af helårsboliger, herunder enfamiliehuse, kan få tilskud, hvis huset har energimærke E, F eller G.

For tilskud til konvertering til varmepumpe er der ikke krav til energimærke.

Se SparEnergi for mere information.

Brug Tilskudsberegneren for at få indblik i tilskudsmulighederne for den enkelte boligejer. 

Hvad skal du være særlig opmærksom på som håndværker?
Det er en absolut betingelse, at arbejdet med energiforbedringerne ikke er påbegyndt, før tilsagn om tilskud er givet. Dette gælder også indkøb af materialer og bindende aftale om udførelse.

Boligejeren må ikke få andre tilskud, herunder bl.a. håndværkerfradrag og tilskud fra landsbyggefonden.

Dokumentation
Når energiforbedringerne er gennemført, skal dette kunne dokumenteres. Den udførende håndværker skal således sørge for, at fakturaen indeholder alle de nødvendige oplysninger i forhold til tilskudsudbetalingen.

Oplysninger på fakturaer/regningsbilag:

 • Den udførende virksomheds CVR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer
 • Den bygningsejer og den adresse, som arbejdet vedrører
 • Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet
 • De materialer og produkter, som er indkøbt, samt omfanget af det arbejde, som er udført (arbejdets karakter, produkttype, installeret areal i m2 mv.)

Hvis fakturaen indeholder materialer, produkter eller arbejdstimer, der hører til ikke-tilskudsberettigede forbedringer, skal det fremgå, hvilke dele det drejer sig om.

Eksempel på faktura for varmepumpeinstallation

Eksempel på faktura for vinduer

Hvad kan boligejerne opnå tilskud til?
Få overblik, og vælg i listen nedenfor de forskellige energitiltag, boligejere kan søge om tilskud til.

 • Tag og loft

 • Ydervægge

 • Vinduer

 • Terrændæk og sokkel

Print hele guiden