Tal med husejeren om efterisolering ved renovering

I bygningsreglementet er der lovkrav til efterisolering ved renovering, men det kan være svært at få greb om lovkravene og forklare dem til husejere og andre bygningsejere. Med to guider er der hjælp til både dig og husejere.

Kort fortalt betyder lovkravene, at husejeren skal sørge for at få efterisoleret i forbindelse med renovering, hvis det på lang sigt kan betale sig, fordi bygningsejeren vil opnå fremtidige besparelser på varmeregningen på grund af efterisoleringen. Dette er ofte tilfældet.

Det er husejeren, der har ansvaret for at overholde efterisoleringskravene ved renovering. Det kan få betydning, hvis bygningen en dag skal sælges. Køberen kan for eksempel kræve, at der fremlægges dokumentation for, at kravene er overholdt.

Derfor kan du som håndværker gøre en stor forskel for husejerne ved at gøre opmærksom på kravene, hjælpe dem på vej og vejlede om, hvordan man overholder lovkravene.

En guide til håndværkere og en guide til husejere
Derfor har Videncenter for Energibesparelser i Bygninger udarbejdet to guider til henholdsvis håndværkere og til husejere.

Download guider her:

Guiden til håndværkere er en hjælp til dig til at forstå energikravene ved renovering, i hvilke tilfælde de oftest gør sig gældende, hensyn til fugt ved efterisolering og meget mere. Samtidig skal den også hjælpe dig i din dialog med husejerne om renovering og efterisolering.

Guiden er en let-læs version af Bygningsreglementets krav ved renovering. De findes i § 274, § 275, § 277 og § 279 i Bygningsreglementet. Denne guide er også en simplere forklaring af ”Vejledning om efterisolering”, som hører til Bygningsreglementet.

Bemærk, at videncentret i guiderne og det øvrige materiale bruger ordet ”renovering”, mens der i Bygningsreglementet bruges ”ombygning”.

Guiden til husejere er en hjælp til husejere, der i kort form forklarer lovkravene, husejernes ansvar, og hvordan de kan sikre sig at overholde lovkravene. Som håndværker eller rådgiver kan du bruge guiden til at tage dialogen med husejerne og klæde dem på til at være bevidste om lovkravene og deres ansvar. Og på den måde kan du yde en ekstra service for dine kunder. 

Tekster om lovkravene, du kan tilføje i dit tilbud
Når du giver et tilbud om efterisolering til en kunde, kan det være en god ide at gøre dem opmærksom på lovkravene. I tillæg til guiden får du disse forslag til korte tekster, du kan indsætte i tilbud til husejere. Teksterne hjælper med at forklare, at der er krav til husejeren i forhold til at efterleve lovkravene i Bygningsreglementet.

Download tekster til tilbud her

Andre værktøjer, du kan bruge
Ud over guiderne kan du bruge BR18-værktøjet fra videncentret til at finde ud af, i hvilke tilfælde der er tale om en renovering, som medfører krav om efterisolering, og hvad der skal efterisoleres op til.

I de få tilfælde, hvor der kan blive behov for at lave en rentabilitetsberegning, kan du bruge beregneren her.

Et bidrag til den grønne omstilling
Formålet med lovkravene om efterisolering er at spare energi i bygninger og hjælpe den grønne omstilling på vej. I dag udgør energiforbruget i bygninger næsten 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark. Mere efterisolering kan altså gøre en stor forskel.