Hvad er den frivillige bæredygtighedsklasse?

Bolig- og Planstyrelsen lancerede i 2020 en ny frivillig bæredygtighedsklasse, der skal hjælpe byggebranchen med at opbygge erfaringer med bæredygtigt byggeri – for at sikre en grøn omstilling af byggeriet. Det er målet, at brug af den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk i bygningsreglementet i 2023.

Du kan læse om den frivillige bæredygtighedsklasse på hjemmesiden baeredygtighedsklasse.dk.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udviklet en række guider til at hjælpe byggeriet med omstillingen til bæredygtighed og med at begynde at bruge bæredygtighedsklassen i nybyggeri såvel som i renovering. Du kan finde dem her: 

Guide om ressourceanvendelse på byggepladsen

Guide om drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Guide om dokumentation af problematiske stoffer

Guide om afgasninger til indeklimaet

Guide om bæredygtighedsklassen ved mindre renovering

Grundbog om bæredygtighed

Du kan også blive bedre til bæredygtighed ved hjælp af materialet "Bliv bedre til bæredygtighed".