Drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklima

Der er ni krav i den frivillige bæredygtighedsklasse. 

Denne guide beskriver, hvordan man opfylder det ene af kravene, nemlig kravet om en drifts- og vedligeholdelsesplan, der skal sikre, at man kan opretholde indeklimaet. 

Download guide om drifts- og vedligeholdelsesplan til opretholdelse af indeklimaet.