Dampspærreguiden

Få styr på dampspærren med Dampspærreguiden. Den samler de ofte stillede spørgsmål om dampspærren og giver konkret vejledning.

Guiden dækker alene bygninger, der bruges som boliger.

 • Fladt tag, efterisolering

 • Loft, efterisolering

 • Skråvæg/loft til kip, efterisolering udefra

 • Skråvæg/loft til kip, efterisolering indefra

 • Skunk, efterisolering

 • Tagrem, efterisolering enten indvendigt eller udvendigt

 • Ovenlysvinduer, udskiftning

 • Ovenlyskupler, udskiftning

 • Mansardtag, indvendig efterisolering

 • Let ydervæg, indvendig efterisolering

 • Tung ydervæg, indvendig efterisolering

 • Let ydervæg, udvendig efterisolering

 • Tung ydervæg, udvendig efterisolering

 • Hulmursisolering, tung ydervæg

 • Vinduer og yderdøre, udskiftning

 • Terrændæk, ny opbygning eller efterisolering af det gamle

 • Gulv mod krybekælder, udvendig efterisolering

 • Gulv over uopvarmet kælder, efterisolering nedefra

 • Sokkel, udvendig efterisolering

 • Kældervæg, indvendig efterisolering

 • Kældervæg, udvendig efterisolering

 • Kældergulv, efterisolering

 • Etageadskillelse i etageejendomme, mellem tagrum og beboelse, efterisolering

 • Massive murede vægge i etageejendomme, indvendig efterisolering

 • Betonsandwichelementer i etageejendomme, udvendig efterisolering

 • Letbetonvægge i etagebygninger, udvendig efterisolering

 • Massive murede vægge i etageejendomme, udvendig efterisolering

Print hele guiden