Hvem er vi?

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har til huse på Teknologisk Institut. Det er også her vores telefonservice betjenes fra. Videncentret ligger under Energistyrelsen.

 Den samlede drift varetages af et konsortium bestående af:

Teknologisk Institut
KommunikationsKompagniet A/S
Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet
Viegand Maagøe
DTU