Kort om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Kort om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger - VEB - samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

PowerPoint om Videncentret

Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger. Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark.

Kort om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er etableret som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008 og videreført som en del af energiaftalen fra marts 2012 og igen i december 2015. Videncentret er et center under Energistyrelsen. 

Vores logo - huset i mange farver - er inspireret af termograferingsbilleder, der er et godt værktøj til at kortlægge energitabet i bygninger.

Vores målsætninger er at:

  • Medvirke til at byggeriets parter har de nødvendige kvalifikationer gennem uddannelse og systematisk formidling af operationel viden

  • Bringe de eksisterende lovpligtige ordninger bedre i spil − herunder energimærkningsordningen

  • Udvikle værktøjer, der gør det enkelt for byggeriets aktører at markedsføre, vejlede og rådgive om samt udføre energibesparende tiltag

  • Udvikle energiløsninger, der gør det attraktivt (=nemt, sikkert og billigt) for bygningsejere at gennemføre energibesparende tiltag

  • Formidle de rette værktøjer og løsninger til de aktører, der skal bringe dem i spil 

  • Skabe en fælles indgang for byggeriets aktører til værktøjer og løsninger til energibesparelser