Hvad kan smarte teknologier gøre for din bygning?

Hvad kan smarte teknologier gøre for din bygning?

Sensorbaseret styring, der styrer efter aktuelle data; adaptive pumper og termostater, der justerer sig selv; og brugerstyrede installationer, der kommunikerer trådløst med brugeren er alle eksempler på smarte teknologier, som i stigende grad finder vej ind i bygningerne. I en ny pjece fra Videncenter for energibesparelser i bygninger kan bygningsejere og byggebranchen finde inspiration til, hvad de smarte teknologier kan gøre for bygningerne og deres energiforbrug.

Læs mere