Varmeanlæg er i rivende udvikling

På blot de fem år, der er gået siden BR10 så dagens lys, er der sket mere inden for varmeanlæg end i de foregående 20 år. Det siger seniorkonsulent Christian Holm Christiansen fra Teknologisk Institut, der på årsmødet for Videncentrets faglige netværk gav overblik over trends og nyheder inden for varmeanlæg.

Varmeanlæg er i rivende udvikling

På blot de fem år, der er gået siden BR10 så dagens lys, er der sket mere inden for varmeanlæg end i de foregående 20 år. Det siger seniorkonsulent Christian Holm Christiansen fra Teknologisk Institut, der på årsmødet for Videncentrets faglige netværk gav overblik over trends og nyheder inden for varmeanlæg.

"Anlæggenes energieffektivitet øges væsentligt i disse år på grund af ændret regulering og nye teknologier fra producenterne - og samtidig optrappes ønsket om at involvere forbrugerne mere i, hvordan de bruger energien," fortæller Christian Holm Christiansen.

Anlæggene bliver bedre
De mere energieffektive anlæg ser man bl.a. inden for kondenserende olie- og gaskedler, men især inden for varmepumper rykker det for alvor.

"Økonomisk er varmepumperne hjulpet godt på vej af den nye mulighed for at betale mindre i elafgift for helårshuse, der har el som primær opvarmningskilde. Samtidig er varmepumperne blevet bedre, men der er stadig et generelt stort potentiale for at optimere varmepumpeteknologien yderligere fx ved kapacitetsregulering af kompressoren."

Hybridanlæg på vej
En anden tendens ifølge Christian Holm Christiansen er, at man i stigende grad vil se hybridanlæg på leverandørernes hylder. Han siger:

"Der er anlæg på vej, hvor fx en gaskedel kombineres med en varmepumpe. Det giver samlet set et mere effektivt anlæg end en gaskedel alene og bidrager samtidig til indfasning af mere el i varmeforsyningen. Der vil også komme hybridanlæg, hvor mikrokraftvarmeanlæg fungerer i samspil med gaskedel og varmepumpe."

"For fjernvarme vil man se lavtemperaturvandvarmere og lavere fremløbstemperaturer i fjernvarmenettet, og det er ikke umuligt, at vi også kommer til at se kombinationer af fjernvarme og varmepumper i bygningerne."  

Decentrale anlæg i stedet for store varmecentraler
Særligt for lejligheder i etageejendomme vil der også vise sig nye muligheder:

"Vi er i dag vant til centrale enheder, der leverer varme til hele bygningen. I nær fremtid vil markedet imidlertid i stigende grad byde på decentrale løsninger med units på lejlighedsniveau, decentral brugsvandsproduktion og decentrale ventilationsaggregater."

Flere services er både godt og skidt
Endelig er der en udvikling hen imod et stigende udbud af services til bygnings- og boligejerne der udbydes af et virvar af forskellige aktører - fx teleselskaber, alarmselskaber, forsynings- og energihandelsselskaber og leverandører af komponenter og udstyr. Det handler bl.a. om fjernstyring og nye styringskomponenter. Christian Holm Christiansen rejser et lille advarselsflag:

"Udbuddet af bygningsservices eksploderer i disse år. Det er selvfølgelig på den ene side godt, at der bliver bedre mulighed for at overvåge bygningen, dens installationer og forbrug. Men på den anden side er der risiko for, at bygningsejerne bliver forvirrede, fordi der er flere og flere aktører, som vil sælge lige netop deres ydelser til bolig- og bygningsejerne."

Læs mere om trends i Christian Holm Christiansens powerpoint præsentation "Trends i varmeanlæg". Du finder den her. Vælg "tekniske installationer" i kategori.