Nye vinde blæser for ventilation i bygninger

Barrierer er der nok af for at skabe optimal ventilation i bygninger. Men nye teknologier og øget fokus på det gode indeklima er med til at gøre ventilation mere "sexet". Det fortalte sektionsleder Christian Grønborg Nicolaisen fra Teknologisk Institut på Videncentrets årsmøde for centrets faglige netværk, hvor han gav sit bud på de hotteste trends og de største barrierer for gode ventilationsløsninger.

Nye vinde blæser for ventilation i bygninger

Barrierer er der nok af for at skabe optimal ventilation i bygninger. Men nye teknologier og øget fokus på det gode indeklima er med til at gøre ventilation mere "sexet".

Det fortalte sektionsleder Christian Grønborg Nicolaisen fra Teknologisk Institut på Videncentrets årsmøde for centrets faglige netværk, hvor han gav sit bud på de hotteste trends og de væsentligste barrierer for gode ventilationsløsninger. Han siger:

"En af de største barrierer for ventilation i bygninger er, at brugerne ser løsningerne som grimme, blæsende og larmende. Producenterne har fanget disse budskaber, og der vil derfor i stigende grad komme løsninger, som passer bedre ind rent arkitektonisk, er nemmere at indbygge og montere tilfører retningsbestemt ventilation uden kuldenedfald og med lang kastelængde."

Smartphones er et plus for indeklimaet
Trenden går også imod at gøre både ventilation og indeklima mere synligt over for slutbrugeren.

"Brugerinddragelse er afgørende for det gode indeklima. Det har været svært indtil nu, men heldigvis kan vi i stigende grad synliggøre indeklimaet via smartphones og andre gadgets. Det vil betyde et helt andet brugerfokus på indeklima og ventilation, end vi har set hidtil," vurderer Christian Grønborg Nicolaisen. 

Succes kræver tre stærke ben
Men for at ventilation kan vendes til en sand succeshistorie, er det ikke kun produkterne og brugerinddragelsen, der skal forbedres. Det er helt afgørende, at projektering, udførelse og aflevering går hånd i hånd.

"Projektering, udførelse og aflevering er som en trebenet stol. Er det ene ben dårligt, vælter hele stolen, og ventilationsløsningen kan gå hen og blive en katastrofe. Derfor er det afgørende for at opnå gode ventilationsløsninger, at myndighederne stiller krav, og at de projekterende og udførende i alle tre faser overholder BR10 og de relevante normer," forklarer Christian Grønborg Nicolaisen. 

På vej mod hybridløsninger
Typen af ventilationsløsninger er også under forandring. Traditionel ventilation er ifølge Christian Grønborg Nicolaisen ikke længere gangbar; man vil i stigende grad se hybridløsninger, der kombinerer naturlig og mekanisk ventilation, solafskærmning samt varme- og kuldeakkumulering via faseskiftende materialer og natkøling.

Ventilation må ikke stå alene
Derudover betyder udviklingen, at ventilationen ikke længere skal ses som en enkeltkomponent. Christian Grønborg Nicolaisen siger:

"Ventilation er en vigtig brik i at energioptimere bygningerne. Indeklima og energiforbrug skal derfor i endnu højere grad tænkes sammen, og ventilationen skal opfattes som en del af et integreret bygningssystem, som ud over ventilation vil bestå af de andre bygningsinstallationer. Alle installationer skal spille sammen i stedet for at modarbejde hinanden."

Læs mere om trends i Christian Grønborg Nicolaisens powerpoint præsentation: "Trends i ventilation". Du finder den her. Vælg "ventilation og indeklima" i kategori.