Energibesparelser er ikke tilstrækkelig motivation for boligselskaber

Ønsket om at tiltrække og fastholde beboere vejer tungest, når almennyttige boligselskaber skal renovere. Det er ganske enkelt for dyrt for boligselskaberne, når beboere flytter tit, og derfor er det prioritet nummer ét at gøre boligerne mere attraktive at bo i.

Energibesparelser er ikke tilstrækkelig motivation for boligselskaber

Ønsket om at tiltrække og fastholde beboere vejer tungest, når almennyttige boligselskaber skal renovere. Det er ganske enkelt for dyrt for boligselskaberne, når beboere flytter tit, og derfor er det prioritet nummer ét at gøre boligerne mere attraktive at bo i. Men selvom ønsket om energibesparelser dermed ikke er den direkte årsag til renovering, er energieffektivisering alligevel en central del af renoveringsprojekterne i den almene sektor.

Denne tendens kan udledes af tre nye cases om almennyttige boligselskaber fra Videncenter for energibesparelser i bygninger.

Læs de tre nye cases