Aktuelt

Læs de seneste nyheder nedenfor eller klik på relevante årstal til venstre:

 • Ny guide til elbesparelser i etageejendomme


  En ny guide på ByggeriOgEnergi.dk giver råd og vejledning om at reducere det fælles elforbrug i etageejendomme til boliger. Guiden henvender sig til bygnings- og driftsansvarlige og andre, der arbejder med etageejendomme.

 • Husk de nye informationskrav til salg af varmeanlæg


  Nu gælder der nye informationskrav, når installatør- og entreprenørvirksomheder videresælger opvarmningsanlæg til bygningsejere. For installatører og entreprenører betyder det, at de skal overholde de nye informationskrav om energimærkning af varmeanlæg, når virksomheden optræder som forhandler - det vil sige, når salget af et anlæg går gennem virksomheden.

 • Ejendomsmæglere har fokus på BR15


  Videncentret var blandt indlægsholderne, da Dansk Ejendomsmæglerforening for nylig holdt konference for landets erhvervsejendomsmæglere. Det skete som led i Videncentrets informationsarbejde omkring det nye Bygningsreglement.

 • Udskydelse af bygningsreglement (BR15)


  Trafik- og Byggestyrelsen meddeler tre måneders udsættelse på offentliggørelsen af det nye bygningsreglement BR15, som nu forventes primo november. Der forventes fortsat ikrafttræden 1. januar 2016 med en overgangsperiode frem til 1. juli 2016.

 • BR15 bliver tema i landets byggecentre


  Videncentret skal understøtte STARK byggecentrene med en landsdækkende seminarrække for deres håndværkerkunder. Målet er at klæde danske håndværkere optimalt på til det nye bygningsreglement, BR15. Indsatsen fokuserer på de konsekvenser, som det ændrede bygningsreglement får for håndværkerens arbejdsdag, herunder metoder og materialevalg.

 • BR15 er på trapperne


  Energistyrelsen forventer at udstede Bygningsreglement 2015 i starten af august 2015 med en overgangsperiode frem til 31. december 2015. Hvad der tidligere hed Lavenergiklasse 2015, bliver nu standard.

 • Hybridventilationen kommer


  Hybridventilation, hvor man kombinerer naturlig ventilation med mekanisk, vil blive brugt i stigende grad. Derfor har Videncentret udviklet en ny energiløsning om hybridventilation. Den skal medvirke til, at ventilationsløsningen bliver udført korrekt og energivenligt. Dermed er antallet af energiløsninger oppe på 68 - så du kan hos Videncentret finde en løsning på langt de fleste bygningsdele og installationer, der skal energioptimeres.

 • Energirådgivere vil have ny viden


  En netværksgruppe af energirådgivere fra forskellige energiselskaber fik masser af inspiration, da de var på besøg hos Videncenter for energibesparelser i bygninger. Lene Troelsen fra EnergiMidt, der er ansvarlig for netværksgruppen, fortæller: "Vi fik rigtig meget nyttig ny viden med hjem om energieffektivisering og indeklima. Desuden hørte vi om et spændende nyt projekt om at lagre solcelle-produceret energi på batterier."

 • Hvor skal varmen komme fra?


  Når en kedel er udtjent, er det naturligt at undersøge, om det kan betale sig for boligejeren at skifte varmekilde - fx fra olie til varmepumpe. Til at understøtte dette har Energistyrelsen udviklet en praktisk beregner, som via indtastning af boligens adresse fortæller om mulighederne og giver et skøn af både besparelse og investering.

 • Brug for et fagligt indlæg?


  Er du ved at arrangere et seminar, et gå-hjem-møde eller en uddannelsesdag for fagfolk om energirenovering? Så har du mulighed for at bestille en indlægsholder fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Vi tilbyder faglige indlæg om emner relateret til energieffektivitet i bygninger inden for en række områder - fx om BR15, salg af energiløsninger, etagebyggeriets potentialer og alle mulige tekniske emner - fra sol til ventilation.